Η Εταιρεία Μας

Μία από τις κορυφαία
αναπτυσσόμενες φαρμακαποθήκες

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητές της εκτείνονται στους τομείς του χονδρεμπορίου, των εξαγωγών, της διανομής και των logistics φαρμακευτικών προϊόντων.
Ο κ. Μιχαήλ Πάνου, που μέχρι σήμερα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, ίδρυσε την εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «M.P. PHARMA Α.Ε.», που είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους χονδρεμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Ο κ. Μιχαήλ Πάνου ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα. Η βαθιά εμπειρία του απορρέει από την ιδιοκτησία επιχειρήσεων στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από το 1977. Ήταν ιδιοκτήτης της «Pharmagora Α.Ε.». (ένας από τους μεγαλύτερους χονδρεμπόρους φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα)

Οι εξαγωγές είναι η κύρια δραστηριότητα της MP PHARMA. Κατά κύριο λόγο η εταιρεία εξάγει στην Ευρώπη, στις χώρες: Γερμανία, Αγγλία, Δανία, Αυστρία, Ολλανδία, Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Ρουμανία, Μάλτα, Τσεχία, Λετονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, και Βόρεια Μακεδονία καθώς και σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Οργανωτική δομή της εταιρείας:
κ. Μιχαήλ Πάνου,
κύριος μέτοχος και επίσης ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (φαρμακοποιός).

κα Αλεξία Σουλτάρη Πάνου
Αντιπρόεδρος. Οι μέτοχοι είναι άνθρωποι της φαρμακοβιομηχανίας και ολόκληρο το εργατικό δυναμικό έχει πολυετή εμπειρία στο χειρισμό φαρμάκων.

Επιχειρηματικοί Στόχοι

Βάζουμε πάντα τον πελάτη πρώτο, εκτιμούμε την ομαδική εργασία ως μέσο για την επίτευξη των στόχων μας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού και επιδιώκουμε συνεχώς αποτελέσματα.

Ανάπτυξη-Καθιέρωση της MP-PHARMA ως ηγέτη της αγοράς σε όλους τους τομείς.

Να μένουμε συντονισμένοι με τις τεχνολογίας ανά πάσα στιγμή.

Βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης και παράδοσης.

Βελτίωση της κερδοφορίας και μείωση του κόστους μέσω της αυξημένης αποτελεσματικότητας.

Ανάπτυξη-Καθιέρωση της MP-PHARMA ως ηγέτη της αγοράς σε όλους τους τομείς.

Να μένουμε συντονισμένοι με τις τεχνολογίας ανά πάσα στιγμή.

Βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης και παράδοσης.

Βελτίωση της κερδοφορίας και μείωση του κόστους μέσω της αυξημένης αποτελεσματικότητας.